Esse Non Videre (Att Vara Men Inte Synas)

I Den Gode Herdens Kyrka fick Olle nöja sig med den lilla mixern. Men det gick bra ändå!