Tom, bas

Tom är ryggraden i kompsektionen! Utan hans bastanta spel hade vi varit förlorade i rytmerna. 

Till vardags är Tom numera fritidsforskare, men tyvärr har han inte så mycket fritid att studera.

Minnesgoda besökare kanske känner igen honom som lärare?